Risktvåan

Halkbana

Nu kan vi på Hammarby Söjstads Trafikskola erbjuda våra körkortselever Riskutbildning del 2 (även kallad Risktvåan, Halkbana eller Halkkörning)

Riskutbildning  del 2

Risktvåan gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar.

Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget.

Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

Längd på utbildningen: ca. 3 timmar
Giltighetstid på utbildningen: 5 år

Plats?
Gnesta Halkbana, Vackerbyindustriväg 27, 646 34 Gnesta

Pris: 2.200:-