Handledarkurs på Hammarby Sjöstads Trafikskola i Stockholm

Handledarutbildning

För handledare och elev

Pris: 595:– just nu 399:- per deltagare

Boka nu

Behöver du boka in handledarkurs för körkort i Stockholm City, Södermalm, Globen, Nacka, Bagarmossen, Årsta, Enskede, Saltsjö, Farsta, Värmdö, Gustavsbergs eller Sickla då är du varmt välkommen till Hammarby Sjöstads Trafikskola i Stockholm.

På Hammarby Sjöstads Trafikskola håller vi handledarutbildningar på lördagar och torsdagar. Lördagar kl. 10.30 till 13.40 och torsdagar kl. 17.00 till 20.10. Du hittar oss på Hammarby Allé 159 bredvid Hemmakväll.

Handledarkurs

Sedan år 2006 är det lag på att handledare och elever behöver genomgå en handledarutbildning (även kallad introduktionsutbildning eller handledarkurs) innan privat övningskörning får utföras.
Elev och handledare kan gå utbildningen var för sig. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå handledarutbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Vad innehåller handledarutbildningen?

Handledarutbildningen innehåller tre delar:

 • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning,
 • hur man planerar och strukturerar övningskörningen och
 • viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön.

En handledarkurs är minst tre timmar. Under utbildningen får du bland annat information om vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov).

Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Krav på handledaren

För att din ansökan ska bli godkänd måste du:

 • ha fyllt 24 år
 • ha ett giltigt körkort utfärdat av en stat inom EES*, för det fordon som övningskörningen avser, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.
  Om körkortet inte är svenskt måste du skicka med en handling som visar att körkortet är giltigt och att du uppfyller kraven för att bli godkänd handledare
 • ha gått en Handledarutbildning, under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller behörighet B.

* EES-staterna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

När kan jag inte bli handledare?

 • om ditt körkort har varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av grova brott, opålitlighet i nykterhetssynpunkt eller rattfylleri,
 • om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis att du har kört för fort eller kört mot rött ljus eller
 • om du under de senaste tre åren har haft körkort förenat med villkor om alkolås.

Eleven måste ha ett giltigt körkortstillstånd

Innan din ansökan om att bli godkänd som handledare kan prövas måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd. Du och din elev får inte övningsköra förrän eleven har ett godkänt körkortstillstånd och du som handledare är godkänd av Transportstyrelsen.

En elev som ska övningsköra för att häva villkoret automatväxlat fordon behöver inte ha ett giltigt körkortstillstånd, så länge villkoret inte är kopplat till medicinska skäl.

Vad händer efter genomförd Handledarkurs?

Efter Handledarkursen rapporterar vi direkt via e-tjänst till Transportstyrelsen att du har genomgått kursen. En handledarutbildning är giltig i 5 år från den dag utbildningen genomfördes.

Observera att du själv måste ansöka om godkännande som handledare hos Transportstyrelsen.

Ansökan om att bli handledare

Du kan ansöka om att bli godkänd som handledare direkt via e-tjänsten ”Ansök om handledarskap” eller beställa en blankett via tjänsten ”Beställ blankett”. Det går snabbast att ansöka via e-tjänsten – det krävs inte någon e-legitimation för detta.

Du måste göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever. Du kan som mest ha 5 elever samtidigt.

Ansök om handledarskap på Transportstyrelsen.se

Kursinformation

Plats?
På Hammarby Sjöstads Trafikskola, Hammarby Allé 159, 120 65 Stockholm.

Kursledare?
Nabil Eid

Omfattning?
Handledarutbildningen sker i grupp vid ett kurstillfälle på 3 timmar exkl. raster.

Pris:
595:- just nu 399:- per deltagare
Call Now Button